Protetika

U našoj ordinaciji se može izvršiti nadoknada izgubljenih i defektnih zuba:

Mobilnom zubno-protetskom nadoknadom: mobilna zubno-protetska nadoknada se postiže klasičnim akrilatanim totalnim i parcijalnim zubnim protezama i kombinacijom istih sa metalnim skeletom i bazom (skeletirana akrilatna proteza).

Fiksnom zubno-protetskom nadoknadom: fiksne zubno-protetske nadoknade postižemo izradom metal-keramičkih krunica I izradom metal-keramičkih mostova. Takođe fiksne protetske nadoknade izrađujemo nemetalnim keramičkim krunicama i mostovima.

Kombinacijom mobilne i fiksne zubne protetske nadoknade: kombinacija mobilnih i fiksnih protetskih nadoknada se postiže njihovim povezivanjem ankerima, atečmenima, kopčama i slično vodeći računa i o estetskom momentu (nevidljivo povezivanje mobilno-fiksne protetske nadoknade).

Protetski radovi od bezmetalne keramike


Stomatološka ordinacija "Dr Rada", Deskaševa 4b, 11000 Beograd - Srbija
011/286-33-33 063/354-305

www.alideda.com | www.beoclick.com